• حضرت فاطمه عليهاالسلام :خوش رويى هنگام روبه رو شدن با مؤمن ، بهشت را بر فرد خوش رو واجب مى كند .

  • پیوندها

;;;;;;;;;

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری